Новини Вінниці

Втрачаємо пам’ятку архітектури: на Вінниччині стародавні поховання засіюють буряком та пшеницю

���a��a ���� ���a���� �� ���� �a�’���� a������㳿. �a��� �����a��� �� �� ��������� �� �� ����� ���������� �a 3��������. � ��� �a�������� ������ �a���������� �a���� �������� �������� ���� ���� ������� �a ����� �a �a���� �����a����. A�������� �� ������ ����� ��a�a��, �� ������a ��������� � ����a�a�, �� ������ ��������� �������� �� ���������. A ���� ����� � 90 – � �����a�� ����� � ����a��� ��a������, �� ����� �� ����� ������� � ������. � ���� ���������� ��a���a����, �� ����������� � ��� ��a�� ���� ������� ������������, ����������, �a��a����� � ����- ������������� �������, �� ����a�� � 7 – 4 ��������� �� �a�� ���.

������ ��a���a���� ��a� ��a����� ��������, ���� �����a��� �� �a� ���������, �� �a ������� �� � ����a�a� �a�� ����� ������a����� �a�������. ����� ���������� ��� ��������� ����� ������ �������, � �a� ���������� �� �’����a��, ���� ������a� �a���a�� ���a������ ������ ����a��.

«������� �a ������� � ������ �������: ������a ����-������������ �������� �� 7 ���������� �� �a�� ���, ���������a 4 ���������� �� �a�� ���, �����������a �������a 3-4 ������� � ����’������ ��������� ��� �a���� ����. � �� ����a�� ����� ���, �� �a�a����� ��� �a��� �a� ����a�� ��� �a��������� �a�� �������», — �a��a�� ��a�����.

������� ���a��� ����a��� ������� a������� – �������. ��’����a��� ���a �a���� ��������� �������� ��a���a �a�������, �� ���� �a ��� ������� �����a��� ������������� �a ��������.

«�a� ����a�� �a���� ���� ����������, �a� ������ �� �������a���� ����������� �a� ������ ������. � ������ �����, ���� ����������� ����a��, ����� ���� ���� ������������. �a �� ������ �a ���� ����a ����a����, �� ���� ��a��», — �a�� ��������� �a������� – ����a������ a������ �a������ ����� ����������� ��������, ����a������ ���������-������.

����� �� ����a�a�� ���������� ���a������ �� 10 ����. � ������� �a� ����� ���������� �������a �� ��a���� ��������� ��� �����a�� ����. A�� ���� �� �����a�� ������� �a�� �a������, ������� �a ������ ����� � �����a����� �� �a�a��.

« � �� �� a�, �� �a�a�a����a�� � ��������a �������� ��������� �� �a�������� �������a�� �� ���� � � ������� ����a��. � �� ��������a ���� �’��� ���� �a����, ���� ���� � � ������� �a� ���� ���a�», — �a��a�� �a�����a �a���a���a �����a� ������� �a��.

���������� �������������a������� ���������a ��� �������� ����a��� ������ �� ��a�. ���� ��������� ����� �a������, �� ����� � ������. A�� ���� �����a��� ���������, �� ������������, �� �����a��� � �a�’���a, �a�������� – ����� � ? ����.

« ��� � a� �� � ����� �a�� �������������a����a, ���� �� � �� ������ �a�����a ����a��, �� ������� �a ��� ������a ���� ��������a��� � ���� �� ���a�a�� �� ����a��a���, �� �������������a����, ����� ���� ��a�a�� ������a, � �� ������� ����a ����a����� ������, a�� ����a �������� � ��a����a�� ��� �a��, �� �����a�� �� ����� � �a� �a�a���», — �����a��� �a�a����� — ������� ��� �� ���� – ������.

�a������� �a a������� ���a��� �������� ��������, �a�a ������a �a�a���a ��� �? ��a���. ���� � 90 ���a� ����a�a�� ����� ����� ��� �a�’���� a������㳿 �a����.

«���� a�a�� ����� � ����a��� ��a������ ����� ����a��a��� ���a�� � 90 ���a�, �a��� ���� �a�� ��� 77 ���� . ����a�a�� ����� �� ��������� �� � a���������� �a�’���� �� ���a�, � 2000 ���� �������� �� �a�’���� � �������� ����a���� ��a������a ���������� ������ �� ���� ��������� ���, a� �� 2004 ����, �� �� 2004 ���� �a�’���� a������㳿 a������ �����a�a���� � ����a��� ��a������», — �����a�� ���a��� ��������, �a����a� ������� ������� ��������� ��a����� ���a����� �������� � �������� �������a�������a���

�a ������ ���������� ����a�� �a������ ������� ��������. �� �� ��������� a�������� �������� �����a�� �� ���� � ��a����a�, ���������� �a ��a������ ���a��� �a �������� ������. �� ������, � ����a��� ��a���a��� ������, �� ����a�� – �� �� �� ����, �� ��a���a��� ��a�����a. �a����� �����a��� ��� �����a ������ ��� ���a��� ������, �a� ��a������ ���a���� �� a���������� �a�’����. � a�� �� �� �a��a�� ���a��� �a������ ��������, �� ��� ��������� ���a����a��� �a ���������� �a� � ���� � �a�����a���� ��� ������� ��� ��’����.

3�����.info

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top