новини корупції

Головна ціль влади – маніакальне збагачення

Існують прогнози міжнародних організацій на десятиліття, які передрікають обезлюднення сучасної територіїї України і зруйнування інститутів нашої держави. Можно згадати доповіді ООН, ЦРУ США, американських, польських та інших аналітичних центрів, які вказують на стійкі тренди депопуляції населення і зниження рівня життя українців через негативні економічні, соціальні і демографічні процеси останніх років. Причому їх походження – ендогенне, тобто вони породжені у більшості самою нашою державою та суспільством (хоча багато допомагала в цьому Москва). Тому те, що відбувається, є, на жаль, самознищенням країни.

Головними складовими депопуляції нашої країни, що відбувається, треба назвати: ріст еміграції, ранню смертність, зниження народжуваності та втрата суверенних територій. Варто зазначити, що усі названі фактори, окрім останнього, породжені чинниками економічного походження (правда, на зниження народжуваності впливають також неекономічні фактори). Скорочується число робочих місць, розчавлюється вільне підприємництво, бідність, яка не дозволяє народжувати дітей, будувати власне житло, повноцінно харчуватися, лікуватися, оздоровлюватися.

Зниження ж рівня життя людей є, зрозуміло, також наслідком абсурдної економічної політики, яка є продуктом домінуючого в нашій країні ладу, заряженного, як відомо, на маніакальне самозбагачення товстосумів. Отже, я не зроблю відкриття, якщо скажу, що депопуляція і падіння рівня життя є, у значній ступені, результатами сьогоднішнього управління країною. Варто зауважити, система корупційно-олігархічного управління є достатньо цілісною – особливої «довершенності» вона досягла за останні 3,5 роки, – охоплюючою усі сторони нашого життя, руйнуючою життя у всіх його складових, фактично гвалтуючою народ і ми це знаємо. Знаємо, що цю систему треба ліквідувати.

В чому ж її особливості? Для розгляду цієї системи скористаємося графічною моделлю, яка, на мій погляд, відображає взаємодію основних структурно-інституційних елементів економічної системи сучасного ринкового типу. Анализ полягатиме у накладанні української корупційно-олігархічної моделі на економічну систему ринкового типу.

Графічно така модель, як можна побачити, має вигляд рівностороннього перехрещеного діагоналями чотирикутника, де сторони і діагоналі показують зв'язки між основними елементами: державною владою – бізнесом – ринковою системою – соціальним захистом і соціальним розвитком (рис.1).

У цій моделі структурні елементи рівновіддалені один від одного, тому

модель рівностороння, представляє собою врівноважену фігуру, а економіка, як відомо, є

системою балансів і рівноваг. Хрест, який проводять діагоналі моделі, складається з

вісей, навколо яких здійснюється загальний економічний оборот і які забезпечують

загальну рівновагу: по горизонталі – вісь Бізнес – Ринкова система; по вертикалі

вісь – Державна влада – Соціальний захист і Соціальний розвиток. В цих парах елементи не можуть існувати один без другого. Так, бізнес не може функціонувати без ринкової системи – вона дає бізнесу сигнали для активності, інвестицій і розвитку, а ринкова система не може без бізнесу (капіталу), який створює пропозиції товарів і послуг і породжує нові ринки та закриває старі. Державна ж влада (у другій парі) неможлива без соціуму та й існує задля соціуму. Останній потребує державної організації і держава є інструментом розвитку суспільства. Це – в ідеалі.У нас – по-іншому.

Ступінь ефективності функціонування моделі залежить, як відомо, від характеру і логіки зв'язків між її елементами. Таких зв'язків, які представлені лініями на рисунку, 6. У сучасних ринково-конкурентних соціально орієнтованих економіках системні зв'язки полягають у:

державному правовому та регулятивному контролі за бізнесом, захисті прав власності і господарювання суб'єктів економіки (1 лінія);

побудові владою дійсної ринкової системи, непрямому державному регулюванні ринкових процесів та підтримці конкуренції на ринках (2 лінія);

– соціальному захисті вразливих верств населення, стимулюванні соціального розвитку,

підвищенні рівня життя людей (3 лінія);

підпорядкуванні ринковій системі бізнесу, останній отримує сигнали з ринків і приймає

рішення щодо розвитку виробництва і запровадження інновацій (4 лінія);

соціальних зобов'язаннях бізнесу щодо допомоги немічним, соціального страхування

співробітників і підтримки соціального розвитку суспільства (5 лінія);

забезпеченні громадян усіма необхідними продуктами, одягом, житлом, послугами,

іншими цінностями у широкому асортименті, за обґрунтованими цінами та

належної якості (6 лінія).

Однак, олігархономіка спотворює таку модель і не дозволяє виконувати її об'єктивні функції (див. рис.1). Встановимо, що відбувається в ринковій економічній системі при захопленні влади і прав власності на основні господарські об'єкти олігархатом в сьогоднішній Україні.

Розглянемо кожну лінію зв'язків в моделі окремо.

1) Зв'язки по лінії: Державна влада – Бізнес. На жаль, держава за вказівками олігархічного керівництва закриває очі на такі ганебні явища, як:

а) рейдерство (незаконне захоплення олігархами і корупціонерами чужого бізнесу, активів, майна, що знаходяться у заставі під кредити рефінансування, інвестицій тощо) і створення кримінальних штурмових і бандитських загонів для нападок на опонентів, добровольців, громадських активістів, для політичних і майнових розборок;

б) масове руйнування об'єктів підприємництва, захоплення чужих земельних ділянок, вилучення з банків депозитів підприємців, злодійські оборудки з конвертації безготівкових засобів, неповернення з-за кордону валютної виручки, уникнення оподаткування за офшорними схемами;

в) створення за допомогою влади гіпервеликих олігархічних латифундистських корпорацій шляхом примусу селян-дрібних землевласників до здачі земель в оренду за принизливо малу плату;

г) застосування кримінально-тіньових схем приватизації державних підприємств, крадіжки державного майна, фіктивні банкрутства та фіктивні націоналізації підприємств і банків;

Методи приватизації продовжують сприяти укріпленню імперій олігархів, оскільки нові

Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top