Новини Вінниці

Декан вінницького вузу присвоєно звання «Заслуженого юриста України»

Петро Порошенко підписав указ №214/2018 про відзначення державними нагородами України співробітників та працівників Національної академії правових наук України. Серед списку нагороджених – декан факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, який у 2014 році переїхав у Вінницю.

Про це йдеться на офіційному сайті Президента.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної правової науки, багаторічну плідну наукову діяльність та високий професіоналізм постановляю присвоїти почесне звання «Заслужений юрист України» Бобковій Антоніні Григоріївні — деканові факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, керівнику Донецького регіонального наукового центру, академікові НАПрН України.

Довідка

Бобкова Антоніна Григоріївна — декан факультету, завідувач кафедри господарського права, професор, доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук України. Спеціалізація: господарське право, екологічне право, земельне право, аграрне право, рекреаційне право.

Науково-педагогічна діяльність А. Р. Бобкової почалась у 1984 році з посади старшого викладача кафедри господарського права Донецького державного (зараз — національного) університету, з січня 1992 року — доцент цієї кафедри, у 1993 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри господарського права. У 1991 р. А. Р. Бобкова захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

З грудня 2012 року — декан економіко-правового (зараз — юридичного) факультету Донецького національного університету.

У 1995 р. обібрана членом-кореспондентом Української екологічної академії наук. У 2002 р. отримала вчене звання професора кафедри господарського права Донецького національного університету.

У 2009 році обібрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України, а в 2013 році — академіком цієї Академії. Антоніна Бобкова є провідним науковим співробітником Інституту економіко-правових досліджень НАН України, де як співвиконавець веде дослідження економіко-правових проблем сучасності.

А. Р. Бобкова є автором проекту Концепції правового забезпечення рекреаційної діяльності в Україні, проектів законів України «Про господарську діяльність у сфері рекреації», «Про пріоритетний розвиток рекреаційного господарства України», «Про рекреаційний фонд України» та низки проектів нормативно-правових актів щодо розвитку регіону. Нею підготовлено та опубліковано пропозиції до Господарського, Податкового, Земельного кодексів України, Законів України «Про охорону навколишнього середовища», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї і музейну справу», Основ законодавства про охорону здоров’я, «Про безпечність і якість харчових продуктів», «Про туризм», проектів Екологічного кодексу України, законів України «Про сільське господарство», «Про екологічне підприємництво» та ін.

Антоніна Григоріївна є автором (співавтором) понад 150 наукових та близько 90 навчально-методичних публікацій, автором особистої монографії «Правове забезпечення рекреаційної діяльності» (2000 р.) та особистого навчального посібника «Рекреаційне право» (1999 р., 2000 р.), співавтором дев’ять п’яти монографій.

Вона є автором окремих розділів або співавтором підручників «Екологічне право» (2001 р.), «Екологічне право України» (2001 р.), «Господарське право» (2002 р.), «Правове забезпечення туризму» (Москва, 2014 р.), «Безпека туризму» (Москва, 2014 р.), «Державне та муніципальне управління в галузі туризму» (Москва, 2014 р.); навчальних посібників «Комунальне право України» (1999 р., 2000 р., 2003 р., 2004 р., 2005 р., 2012 р.), «Корпоративне право ЄС» (2004 р.), «Біржове право» (2005 р. 2009 р.), «Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства» (2005 р.), «Аграрне право: навчальний посібник у схемах» (2013 р.), «Земельне право: навчальний посібник у схемах» (2013 р.), «Проблеми господарського процесуального права» (2014 р.), «Проблеми господарського законодавства та його застосування» (2014 р.).

Бобкова А. Р. є укладачем бібліографічного довідника «Правове регулювання господарських відносин: бібліографічний довідник (початок 70-х — кінець 2008 р.)» (2009 р.), головним редактором та співавтором видання «Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар» (2008 р.).

А. Р. Бобкова є заступником голови Науково-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки України, головою спеціалізованої вченої ради Донецького національного університету, членом спеціалізованої вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України, членом спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, координатором роботи експертної групи «Проблеми вдосконалення підприємницького (комерційного) законодавства Росії, держав-членів ЄврАзЕС, ШОС та ЄС в умовах модернізації та глобалізації», членом науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України, членом Координаційного бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права відділення екологічного, господарського та аграрного права Національної академії правових наук України, арбітром Третейського суду Союзу промисловців і підприємців «Національна індустріальна палата Казахстану»; членом постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правніків України», членом Бібліотечної ради ДонНУ, головою міжкафедрального наукового семінару з проблем господарського та господарсько-процесуального права юридичного факультету ДонНУ.

Крім того, Бобкова А. Р. — головний редактор фахового наукового журналу «Правничий часопис Донецького університету», член редколегії таких фахових наукових видань: «Право України», «Вісник господарського судочинства», «Російський щорічник підприємницького (комерційного) права», «Підприємницьке право», «Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності», «Економіка і право», «Екологічне право».

За багаторічну сумлінну працю та плідну педагогічну діяльність, вагомий внесок у розвиток юридичної науки та освіти А. Р. Бобкова нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009 р), відзначена знаком «Відмінник освіти України» (2011 р.), нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2015 р.) почесними грамотами Донецької державної адміністрації (2006 р., 2009 р.), Донецької обласної ради (2007 р., 2010 р., 2014 р.), Донецького обласного управління юстиції (2008 р.) почесними грамотами Інституту економіко-правових досліджень НАН України (2007 р., 2012 р.), кількома почесними грамотами ректора Донецького національного університету.

А. Р. Бобкова є неодноразовим лауреатом конкурсів за кращі професійні досягнення в різних номінаціях.

Нагадаємо, що Донецький університет переїхав до Вінниці 3 листопада 2014 року. Згодом отримав ім’я Василя Стуса.

25 липня Петро Порошенко підписав указ №215/2018 про призначення стипендій Президента України переможцям VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Серед списку нагороджених двоє студентів та учениця з Вінниці.

Вiнниця.info

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top